Публикация

Дисекация на аортата в детската възраст

Дисекация на аортата в детската възраст

Дисекация на аортата в детската  възраст

 

- Рядко срещано заболяване в детска възраст

- Спешно, животозастрашаващо състояние

 

ØДисекацията може да се разпространява в антероградна и ретроградна посока
Ø
Ø  Може да обхване клоновете на Ао и да предизвика частична/тотална обструкция на коронарни, каротидни, ренални, мезентериални, илиачни или спинални артерии

 

Виж в прикачения файл: 

Прикачени файлове

Коментари