Публикация

Значението на татуировките в диагностиката н психичните и поведенческите разстройства

Значението на татуировките в диагностиката н психичните и поведенческите разстройства

                            Въведение

 

 

 

татуировката – трайна рисунка вкл. надписи и символи върху кожата

  

   доброволно нанесените татуировки са част от невербалната комуникация

 

  има връзка между татуирането и психичното състояние на човека

 

Виж  в прикачения файл: 

Прикачени файлове

Коментари