Публикация

Плазмени и семинални нива на лептин и спермални параметри при обезни мъже

 
Лептин играе важна роля по отношение на фертилитета при мъжете, като все още не е напълно изясненено взаимодействието между лептин и стандартните спермални параметри. Лептин е пептиден хормон, секретиран от бялата мастна тъкан.  Доказано е наличието на лептинов рецептор върху човешките сперматозоиди и разтворим лептинов рецептор в семиналната плазма. Наличието на рецептора в сперматозоидите е свързано с интактността на мембраната им.
Целта на това изследване е да изследва връзката между семенните и серумните нива на лептин, нивата на половите хормони, подвижността и морфологията на сперматозоидите. 

Методи: Проучването включва 60 обезни мъже и 30 мъже с нормално тегло, на възраст между 20 и 50 години. Семенните проби бяха изследвани за обем, концентация, подвижност и морфология на сперматозоидите, както и за ДНК фрагментационен индекс. Серумните нива на половите хормони бяха определени чрез имунохемилуминисцентен анализ. Нивата на лептин в серума и семенната плазма, както и на естрадиол и тестостерон в семиналната плазма са изследвани чрез ELISA.

Резултати: в таблицата

Заключение: Хиперлептинемията, свързана със затлъстяването, може би повлиява неблагоприятно репродуктивната функция при мъжете. Нивата на плазмения лептин са значително по-ниски при пациенти с нормално телесно тегло и показват обратно пропорционална корелация с подвижността на сперматозоидите.
Ключови думи: висцерално затлъстяване, метаболитен синдром, семинален инсулин, спермални параметри, семинален лептин


Scientific project 2/2017 Medical University Pleven, Bulgaria

Прикачени файлове

pdf

Коментари