Публикация

Тест открива рано риска от рак на маточната шийка


Изследването за хронична инфекция с човешкия папиломен вирус (HPV) е по-ефективно от цитонамазката за ранна диагноза и профилактика на рака на маточната шийка. Това показват данните от редица сериозни медицински изследвания.

Вече е доказано със сигурност, че една от най-разпространените форми на рак при жените се причинява от хронична инфекция с HPV. Повечето смъртни случаи и тежка инвалидизация от това заболяване могат да бъдат предотвратени чрез откриване на предраковите промени посредством използването на т.нар. ПАП тест (цитонамазка).
Промените в структурата на шийката на матката, установени с цитонамазка, обаче могат да бъдат неясни и неточни или да се проявят късно. Това налага по-широкото прилагане на съвременни диагностични методи като ДНК тестове за изясняване на риска от злокачественото заболяване.

Такъв тест с клинично значение е HPV-HC-ІІ тестът на Qiagen. Това е и единственият профилактичен тест, одобрен от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA), който притежава и валиден европейски СЕ сертификат, издаден от ЕМЕА (Европейската агенция по храните и лекарствата). Високата му надеждност позволява прилагането на теста във всички европейски държави и гарантира 100% съпоставимост на резултатите. Този тест се препоръчва като диагностичен метод на избор от повечето дружества по акушерство и гинекология във високоразвитите държави.

В подкрепа на твърдението, че този тест е по-ефективен от цитонамазката, са резултатите от редица нови проучвания, публикувани от началото на 2010 до днес.
Така например лекари от Финландия доказват, че  провеждането на сертифициран HPV тест в комбинация с цитонамазка е по-чувствителният метод в сравнение с прилагането само на рутинна цитонамазка при откриването на предракови заболявания на маточната шийка. Изводите се правят въз основа на анализ на повече от 58 000 жени.

Според участниците в проучването прилагането на сертифицирани HPV тестове, позволява разграничаване на клинично значими инфекции с високорискови вирусни типове и по този начин води до намаляване броя на жените с напреднал стадий на заболяването и на смъртните случаи.

Данните от друго изследване, проведено в 5 независими референтни лаборатории на територията на Великобритания, показват, че прилагането на Qiagen теста показва по-висока чувствителност в откриването на всички известни високорискови типове на човешкия папиломен вирус в сравнение с класическата цитонамазка.

Според данните от изследвания на над 11 000 жени в Англия и Уелс използването на HPV теста дава повече спокойствие на лекар и пациент, особено когато става дума за отрицателен резултат. В подкрепа на това твърдение са и данни от 9 провинции в Италия, където при използването на HPV тест за изследване на близо 50 000 пациенти диагностичната и профилактичната стойност на HPV теста е била много по-висока от тази на обикновената цитонамазка.

Тази и други публикувани напоследък резултати дават предимство на хипотезата, че изследването за хронична HPV инфекция ще измести класическата цитонамазка като метод за първична профилактика на рака на маточната шийка.

За повече информация www.hpv-bg.com

_________

*Д-р Георгиев е акушер-гинеколог в медицински център „Асцендент”

" }-->

Коментари