Публикация

Болница „Св. Георги” в Пловдив поднови сертификата си за качество


Университетската болница „Свети Георги” в Пловдив получи актуализация на сертификата по стандарта ISO 9001:2008 от организацията „SGS-България”, съобщи здравното заведение.

„Това означава, че от въвеждането на международната система за управление на качеството през февруари 2008 г. досега болницата продължава да предлага качествени медицински услуги”, каза изпълнителният директор доц. д-р Божидар Хаджиев.

„Общо 13 здравни институции в България имат въведена система за управление на качеството, но „Свети Георги” е първата сертифицирана университетска болница у нас и първото лечебно заведение, което е получило сертификат за всички свои клиники и звена – за диагностична, лечебна и научна дейност, както и за клинично изпитване на лекарства”, подчертаха от „SGS-България”.

Тъй като ISO 9001:2008 удостоверява качеството, съгласно европейските директиви и специфичните правила и норми, сертифицираните дейности се проверяват постоянно и ежегодно се извършва актуализиране. Новият сертификат е валиден до февруари 2011 г.

Системата за управление на качеството стандартизира изискванията на пациентите и позволява да се следи изпълнението им. По същество това са набор от правила, чието спазване гарантира постоянство на извършваните дейности. УМБАЛ „Свети Георги” успешно обучава и възпитаници на Медицинския университет в Пловдив, който е първото сертифицирано по този стандарт висше медицинско училище в България.

Сертификатът не е като познатите до момента в България акредитации, които се дават за години напред и за които никой не търси сметка до изтичане на срока им, подчертаха от болницата. От началото на 2008 г. досега проверките на „SGS-България” са постоянни, като одитиращите екипи непрекъснато дават препоръки за по-голяма ефективност и подобряване на качеството.

Коментари