Публикация

Университетска болница „Лозенец“ става детска

Университетска болница „Лозенец“ става детска

УМБАЛ „Лозенец“ от правителствена ще бъде преобразувана в детска болница. Това реши кабинетът на днешното си заседание.

Министерският съвет одобри проектозакон за изменение на Закона за лечебните заведения

Предвижда се отмяна на чл. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на закона, съгласно който болница „Лозенец“ е лечебно заведение към Министерския съвет по смисъла на чл. 5, ал. 1 от закона и е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на МС.

 

„Болница „Лозенец“ е единственото лечебно заведение по чл. 5, ал. 1, по отношение на което статутът е определен на законово ниво. Отмяната на параграфа ще създаде възможност за правителството да вземе решение по отношение на статута на болницата, превръщайки я в първото многопрофилно лечебно заведение за болнична помощ, осигуряващо комплексно лечение на деца“, съобщиха от Министерския съвет.

 

Коментари