Публикация

Какви са хранителните навици на студентите?


Едва 6 на сто от студентите се хранят по четири пъти на ден – това е изводът от проучване, осъществено от доц. д-р Бисера Юстиниянова и д-р Ева Христова от Катедрата по предклинични и клинични науки към Медицинския университет във Варна. При него са наблюдавани хранителните навици на 137 студенти и столовото хранене в условията на икономическа криза.

Направена е оценка на храненето в стола на висшето учебно заведение, на базата на проучени 30 менюта през периода февруари - март, включваща разнообразие на продукти, честота на консумация и фактическа себестойност в условията на криза.

Неправилен режим на хранене имат 79% от младежите и 72% от момичетата, които се хранят два пъти дневно.
Най-много студенти - 53 на сто - обядват и вечерят, 23 % - закусват и вечерят, а 14 % се хранят сутрин, обед и вечер.
Специалистите по хранене и диететика са категорични, че закуската не бива да се пропуска, но трябва да е здравословна.

65% от закусващите посочват, че предпочитат сутрин да приемат тестени и захарни изделия. 

Ориентирането към „бързо хранене”, което често замества закуската и обяда, може да се обясни с културата на хранене в семейството, учебната ангажираност и отдалечеността на студентския стол от учебната база.

Повече от половината анкетирани (67,8%) приемат най-много храна на вечеря, нездравословен навик, създаден от липсата на достатъчно време през деня.

Поради наложените хранителни навици и поведение 71,3% преценяват храненето си като задоволително и лошо. Само за 20,2% то е здравословно.

Водещи причини за неправилното хранене, според отговорите на анкетираните студенти, са: липсата на студентски стол близо до учебната база, заетост, недостатъчно средства и др.

В процеса на проучването е установено, че менюта в стола се изготвят за 5 последователни дни, в зависимост от наличните хранителни продукти.

Поради кризата през изследвания период, получената държавна субсидия е 70% от предвидената. Въпреки това в стола се осигурява разнообразно хранене. Към момента на проучването в студентския стол са се хранили средно месечно 8 000 студенти (вкл. и от други университети), обучаващи се по държавна поръчка.

Коментари