Публикация

Уникална 3D реконструкция на ребро в Токуда

Уникална 3D реконструкция на ребро в Токуда

Иновативна операция, чрез която беше реконструирано реброто на пациент, извършиха гръдните хирурзи на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

Триизмерно принтиран имплант замени отстраненото ребро

обхванато от новообразувание. В изработването на 3D модела и визуализацията участва и екипът на Клиниката по образна диагностика.

Пациентът е 35-годишен мъж

с прогресираща деформация в областта на петото дясно ребро, придружена от подуване. Прегледите и рентгеновите изследвания установяват костно образувание с неизсяснен произход. Впоследствие хистологичният резултат показва доброкачествена фиброзна дисплазия.

 

Най-доброто решение в този случай е отстраняване на образуванието, поради възможност от бърз злокачествен растеж или усложнения като затруднения в дишането, чести фрактури на реброто, засягане на съседни тъкани и други. Премахнатото ребро налага пластична реконструкция за заместването му. Именно тук доц. Цветан Минчев, началник на Отделението по гръдна хирургия в Болница Токуда, прилага иновативния Уникална операция на ребро в Токудаподход.

 

Операция в такъв вид до този момент не е извършвана в България

а в света е прилагана само в няколко случая с друг материал и при друг тип локализация.

 

Новото ребро е изготвено от синтетичен кополимерен биологично съвместим материал

одобрен за използване от Американската администрация по храните и лекарствата.

 

Триизмерното моделиране и принтиране на импланта, който трябва да замести реброто, осигурява абсолютна анатомична съвместимост и прецизност при имплантирането. Чрез предварителна 3D визуализация от екипа на проф. Галина Кирова в Клиниката по oбразна диагностика е изготвен дигитален модел и необходимият файл за триизмерно принтиране.

Имплантът е произведен у нас с помощта на специализиран професионален 3D принтер

с възможност за печат с голяма точност (до 90 микрона).

 

Индивидуално изготвеният модел осигурява много прецизно имплантиране на мястото на отстраненото ребро в анатомично единство със съседните тъкани. 

Това е нова епоха в реконструкцията на гръдната стена при пациенти с тумори, които изискват изрязване на костно-хрущялните структури. Този подход дава възможност за изключително точно анатомично възстановяване на скелетната част на гръдната стена чрез предварителна триизмерна визуализация и продуциране на файл за принтиране на 3D машина.

 

Използваният материал е с доказана тъканна съвместимост. Точността на възпроизвеждане дава възможност за големи резекции на гръдната стена и едномоментното им заместване с индивидуално изготвени импланти, разказа за операцията доц. Минчев.

 

С 3D реконструкция хирурзите на Токуда заместиха ребро на пациент

„Досега използваните платна за заместване на скелетни структури в гръдната стена при подобни операции нямат необходимата устойчивост и анатомична точност, заради което впоследствие се получават неприятни дефекти в зависимост от обема на изрязаните тъкани“, допълни гръдният хирург.

 

 

 

Коментари