Публикация

УМБАЛ-Плевен осъди касата за неплатена надлимитна дейност

УМБАЛ-Плевен осъди касата за неплатена надлимитна дейност

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен осъди на първа инстанция НЗОК за неизплатена надлимитна дейност за март 2016 г.

 

Това информира Центърът за защита правата в здравеопазването.

Осигурителният фонд трябва да изплати на лечебното заведение сумата от 128 130 лв.

за извършена болнична медицинска помощ на задължително здравноосигурени лица, заедно със законна лихва върху сумата до окончателното й изплащане.

 

НЗОК е осъдена също да изплати деловодни разноски в размер на 9 417 лв.

 

Съдът приема, че

клаузи от Индивидуалния договор на лечебното заведение с осигурителния фонд противоречат на разпоредби

на Закона за здравно осигуряване относно правата на здравноосигурените лица да получат медицинска помощ и на регламентираните в същия закон задължения на НЗОК за изплащане на извършената медицинска дейност по отношение на здравноосигурени.
Независимо, че болницата ищец не е подала заявление в сроковете по чл.21 ал.5 за увеличаване лимита на болничното заведение за месец март 2016 г. до РЗОК относно оказаната спешна медицинска помощ и гореописаните финансови документи, описващи надлимитната дейност за същия месец, са съставени след срока по чл.29 от договора,

след като дейностите по клиничните пътеки са извършени, същите следва да бъдат заплатени

се посочва в мотивите на съда.

 

В случая ИМ представлява и покана за изпълнение, респективно за заплащане на дължимите суми от ответника като възложител по договора. За ищеца не съществува законова възможност да откаже извършването на тези дейности и да не хоспитализира ЗОЛ за болнично лечение. Подобен отказ ще противоречи както на поетите с договора задължения, така и на разпоредбата на чл.7 от ЗЛЗ, въвеждаща задължение за всяко лечебно заведение, че не може да отказва медицинска помощ на лица, явили се в него в състояние, което застрашава техния живот, независимо от местоживеенето им, на разпоредбата на чл. 100 ал.2 от Закона за здравето, задължаваща

всяко лечебно заведение да извърши възможния обем медицински дейности при пациент в спешно състояние

Подобна е и нормата на чл. 59в от ЗЗО, където един от критериите за достъпност и качество на медицинската помощ е осигуряване от лечебното заведение на непрекъснато 24-часово изпълнение на медицинска помощ при спешни състояния, допълват от Центъра за защита правата в здравеопазването.

Коментари