Публикация

МБАЛ „Вита“ получи акредитационна оценка „отличен„ за срок от пет години

МБАЛ „Вита“ получи акредитационна оценка „отличен„ за срок от пет години

Със заповед № РД-17-244 от 22.11.2018 година на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и на основание на Закона за лечебните заведения и Наредба №18 от 2005 година за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и решение на Акредитационния съвет /Протокoл  № 10/23.10.2018 г.) МБАЛ „Вита“ получи акредитационна оценка „отлична“ за цялостна медицинска дейност за следващите пет години.

За същия период Болницата е акредитирана с отлична оценка за обучение на студенти и специализанти.

Това е заслужена награда за всекидневните усилия, всеотдайност и изключителен професионализъм на специалистите от лечебното заведение. Оценка, която нарежда Болница „Вита“ в редиците на най-реномираните и предпочитани лечебни заведения в страната.

Коментари