Публикация

Сдружение настоява за по-добри родилни грижи и нов АГ стандарт

Сдружение настоява за по-добри родилни грижи и нов АГ стандарт

Да се подобри акушеро-гинекологичната дейност в страната – за това настояха представители на Сдружение „Родилница“ на среща със заместник-министърa на здравеопазването д-р Бойко Пенков, националния консултант по акушерство и гинекология проф. Асен Николов и националния консултант по неонатология проф. Боряна Слънчева.

От сдружението изложиха предложенията си, внесени по-рано днес в Министерството на здравеопазването с петиция

Основните аспекти, които бяха обсъдени на срещата, са интегрирането на препоръките на Световната здравна организация в медицински стандарт „Акушерство и гинекология“, зачитането на основните човешки права на родилките, самостоятелно водене на раждането от акушерки и други.

Поемам ангажимент ваш представител да участва в работната група по създаването на новия медицински стандарт „Акушерство и гинекология“, категоричен беше зам.-министър Пенков. 

Той обясни, че

след 1 януари медицинските стандарти ще бъдат разработвани по нова процедура

Стандартите ще съдържат административните изисквания за осъществяване на съответната медицинска дейност, а отделно от тях ще бъдат изготвени алгоритми за медицинско поведение по специалности, основани на правила за медицинска практика. Именно предмет на последните са предложенията, отправени от Сдружение „Родилница“.

Алгоритмите за медицинско поведение по всички специалности ще бъдат изготвени от Българския лекарски съюз

съвместно с научните дружества и университетските преподаватели. От тях като субекти зависи определянето на членовете в работните групи.

Правилата за добра медицинска практика трябва да бъдат изготвени в рамките на 6 месеца от влизането в сила на Закона за бюджета на НЗОК

в който е разписана новата процедура – създаване на медицински стандарт, определящ административните изисквания, и отделно – създаване на алгоритми за медицинско поведение.

Работата тепърва започва и от тази гледна точка настоящата среща може да се определи като навременна и всички ние да си бъдем полезни при работата по новите правила в областта на акушерството и гинекологията, с оглед на това същата да бъде съобразена с правата на родилките и с приложимото от добрите европейски практики, изтъкна д-р Пенков.

Коментари