Публикация

Усложнения от страна на дихателната система при морбили

Усложнения от страна на дихателната система при морбили

Дребната шарка (morbili) е високо контагионза вирусна инфекция с възможност за заразяване на имунни лица във всяка възраст. При част от заразените заболяването протича тежко, с развитието на сериозни усложнения и летален изход. Най-честите и тежки усложнения са от страна на дихателната система. Повече от 50 години морбили е ваксино предотвратимо заболяване. За съжаление, по различни причини през последните години ваксиналното покритие в много райони на света намаля и в много страни, включително териториално близки до България (2017-2018 г.), както и в нашата страна (2009 – 2010 г.) се развиха епидемии от морбили.

 

В изложението се прави преглед на настоящата заболяемост и леталитет от морбили в Европа. Представени са различните усложнения от страна на дихателната система с кратка клинична характеристика. Диференцирани са първичните усложнения, дължащи се на морбилния вирус, за които няма специфична терапия и леталитетът е изключително висок, резултат от прибавена бактериална инфекция. Дискутират се най-честите бактериални агенти, причинители на вторични пневмонии.  

 

Пълната презентация можете да видите в прикачения файл. 

Прикачени файлове

Коментари