Публикация

Ракът на белия дроб може да бъде победен

Ракът на белия дроб може да бъде победен

Ракът на белия дроб е едно от най-честите злокачествени заболявания при мъжете и петото най-разпространено злокачествено заболяване при жените. Поради това, по целия свят се правят сериозни изследвания, свързани с всички аспекти на болестта. В последните 6-8 години отбелязваме напредък в борбата срещу рака на белия дроб, който се изразява в по-дългата преживяемост на пациентите. Това е възможно благодарение на новите открития, молекулярната диагностика, съвременната таргетна и имунотерапия. Днес можем да кажем, че ракът на белия дроб е хронично заболяване и успяваме да осигурим по-дълга преживяемост при пациенти в IV стадий.

Най-важната и успешна част от борбата срещу рака на белия дроб е свързана с неговата превенция

която включва редица елементи, а основният от тях е ограничаването на тютюнопушенето. В световен план, както и в България, наблюдаваме спадане на нивата на разпространеност на този навик. Надявам се, че значителното повишаване на обществената информираност в последните години ще доведе до още по-радикално отношение към пушенето и скоро ще можем да кажем, че този вреден навик е сведен до минимум. По принцип пушенето е вредно, не само заради рака. То има отношение и към сърдечносъдовите заболявания, затова е добре да се спре този вреден навик.

Експозицията на азбест също е рисков фактор, както и силно замърсеният въздух в големите индустриални градове. Трябва да се знае, че ракът възниква при наличие на генетична аномалия, и коя е причината това да се случи в конкретния индивид все още не е изяснена. Затова и цялата концепция за лечение на рака в днешно време е насочена към откриване на пътя за активиране на тумора и прилагане на съответното лечение за блокиране на това активиране.

Постиженията в последните години ни дават надежда, че скоро ще можем да овладеем това заболяване

Тазгодишната Нобелова награда бе връчена на екип учени за техните открития в имунотерапията. Тя е лицето на тази борба и провеждането на множество медицински изследвания в областта на имунотерапията трябва да продължи. В днешно време говорим за прецизна медицина, която включва индивидуален подход към всеки пациент и молекулярна диагностика за всеки вид тумор. При рака на белия дроб именно тази молекулярна диагностика и откриването на генетични мутации направи успешно и неговото лечение. Ракът на белия дроб не е едно заболяване и при различните подвидове подходът за лечение е различен.

Успехите в лечението са най-добри дори и в IV стадий

когато се установяват мутации. Приложението на имунотерапия също е много успешен метод, който води до по-дълга преживяемост на пациентите. В момента са заложени клинични проучвания, които комбинират химиотерапия, таргетна терапия и имунотерапия и засега резултатите са обещаващи. Ние атакуваме рака като блокираме всички известни досега механизми за неговото активиране. Оптимист съм за бъдещето, тъй като напредъкът за последните 20 години е изключителен.

Коментари

А защо, след като имате такива "успехи в лечението на рак на белия дроб дори в IV стадий", не излекувахте съпруга ми, на когото бяхте лекуващ лекар и който си отиде за 6 месеца  на 57 годити благодарение на успешното ви лечение! Дори не отговаряхте на въпросите, които ви задавахме, свързани с болестта, нито си дадохте телефона да звъним при нужда! Пълно бездушие и пренебрежение към болните! Май  да  участвате в ТВ предавания и да си пишете глупави статии как рака на белия дроб може да бъде победен, ви е по-важно от лечението и отношението към  пациентите?!