Публикация

Екипи на ВМА "овладяха" епидемия при зимни условия

Екипи на ВМА "овладяха" епидемия при зимни условия

Екипът на Военномедицинска академия по превантивна медицина проведе тактико-специално занятие за действия при възникване на бедствия и кризисни ситуации с голям брой пострадали и опасност от развиване на неблагоприятна епидемиологична обстановка.

Специалистите демонстрираха при зимни условия действия в хипотетична ситуация при засягане на населението от бактериологично или химично замърсяване на водата.

Военномедицинска академия е лечебно заведение от национално значение с подразделенията си в страната и с начина си на организация на работа.

Болницата разполага с планове за действие при различни ситуации, прилагайки опита на военните медици - бърза реакция, мобилност и работа по световни стандарти.

Коментари