Публикация

БЛС: С НЗОК постигнахме консенсус болниците да прехвърлят неусвоени пари за следващия месец

 БЛС: С НЗОК постигнахме консенсус болниците да прехвърлят неусвоени пари за следващия месец

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


Работна среща между УС на БЛС и ръководството на НЗОК в лицето на д-р Дечо Дечев беше проведена вчера, 27 ноември. На нея бяха поставени за обсъждане

исканията на БЛС относно параметрите на Анекса към НРД 2018

Дискусията на заседанието протече при следния дневен ред:

 

Постигнахме консенсус, че парите,

предвидени за една медицинска дейност, трябва да бъдат разходвани само за нея

В случай, че има неусвоени от определения бюджет средства в болнична помощ, те да могат да бъдат прехвърляни за ползване в следващия месец. Относно неизразходваните средства при ОПЛ, остава да бъде намерен работещ механизъм, по който парите да бъдат усвоени - дали чрез промяна на дейностите, дали чрез промяна на цените или чрез въвеждане на критерии за качество.

 

Обсъди се идеята

да отпадне вторичният профилактичен преглед при личния лекар

тъй като пациентите не се явяват на него и по този начин средствата по направление не могат да бъдат усвоени. Въпросът остана да се коментира на последващи заседания.
Беше обсъдена възможността да се въведе предхоспитализационен минимум при постъпване на пациента в болница. Идеята е той да гарантира, че пациентът няма да се лута между болницата и личния лекар при нуждата да се осигурят изследвания, необходими за приемането му в болница. Към този момент е формално записано, че изследванията са за сметка на лечебното заведение за болнична помощ, но често, когато пациентът бъде приет, но не може да бъде опериран, по обективни медицински показатели, той трябва да бъде изписан, а изследванията остават за сметка на болницата.

Обсъди се възможността да не се прави отчет

– такса и опис на номерата на касовите бонове (от ЗЗО, чл. 37, ал. 6) от общопрактикуващите лекари, а процесът да бъде оптимизиран, като описът на номерата автоматично влиза в многоредовата фактура за отчет към НЗОК. Изрично беше упоменато, че идеята не е да се крие информация, а да се облекчи и без това натоварената административно работата на лекарите.

Повдигна се и въпросът прегледите на общопрактикуващите лекари да бъдат извършвани извън обявения график

Беше обсъдено разпределението на регулативни стандарти между ПИМП и СИМП, и възможността за оптимизация на процесите в извънболничната медицинска помощ.
Като заключение от срещата се изведоха конструктивните предложения на договорните партньори за оптимизация на параметрите в НРД 2018. Начерта се план, по който преговорите по Анекса към НРД 2018 г. ще вървят градивно, като голяма част от исканията на БЛС ще бъдат взети предвид.

 

В следващата седмица се очаква да бъдат проведени интензивни срещи с ръководството на НЗОК и МЗ, за да бъдат очертани всички параметри по Анекса към НРД 2018 г., които предстоят да бъдат гласувани на 69-ия извънреден Събор на БЛС за подписване или неподписване на НРД.

 

С уважение,
д-р Иван Маджаров
председател на УС на БЛС

Коментари