Публикация

Проф. Борисова: МЗ е решено да доведе реформите докрай


Българското общество очаква решителни промени в здравеопазването и ръководният екип на министерството е решен да доведе реформите докрай.

Това подчерта министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова на среща с посланика на Великобритания у нас Стийв Уилиамс, на която участва и заместник-министър Десислава Димитрова, съобщи МЗ.

Предстои оптимизация на болничната мрежа за активно лечение на базата на настоящите демографски и здравни характеристики на населението, заяви министър Борисова, като допълни, че другите определящи критерии са наличието на специалисти и на модерна апаратура.

За пореден път тя увери, че няма да бъдат закривани болници, а само отделения и то само там, където няма необходимите специалисти.

„Медицина се прави със специалисти и затова този критерий за нас е водещ”, заяви проф. Борисова.

Британският дипломат беше информиран, че следващият етап на реформите включва прилагане на електронното здравеопазване – електронна здравна карта, електронна рецепта и електронно досие.

Това ще позволи да се идентифицира движението на пациента и получените от него здравни услуги и в същото време ще дисциплинира системата, като изключи възможностите за злоупотреби.

Специално внимание проф. Борисова отдели на необходимостта от категорична промяна в условията и реда за специализациите на лекарите като определящ фактор за професионалното им израстване. МЗ планира коренна промяна, която да даде реална възможност на младите лекари да започват специализации веднага след завършването на образованието си.

„България има остра необходимост и полза тези млади специалисти да получат специалност до навършване на 30-годишна възраст. Това ще им открие дълъг професионален път и ще бъде от полза както за обществото, така и за тях, защото ще им даде стимул да останат у нас и да се реализират”, подчерта министър Борисова.  
 
Посланик Стийв Уилиамс заяви, че във Великобритания също са в ход процеси на адаптиране на здравния сектор към новите влошени условия на финансови дефицити.  Той изрази високата си оценка за напредъка на страната ни в областта на деинституционализацията на изоставените деца и извеждането им нова среда, която да подпомогне тяхното развитие.

МЗ има сериозен дял в изграждането на национална мрежа на децата и пилотните проекти в Стара Загора и Тетевен са пример за успешен модел на съчетаване на ресурси по регионални и социални фондове на ЕС, посочи посланик Уилямс.

Заместник-министър Десислава Димитрова разясни, че след оценка на четирите  пилотни проекта, ще бъде направена оценка по изпълнението им и при одобрение ще бъде осигурено финансиране на близо 30 проекта в други общини. 

Коментари