Публикация

Драматичен е недостигът на медицински сестри у нас


След присъединяването ни към Европейския съюз годишно емигрират 1200 медицински сестри, а за да се постигне минималното съотношение лекари/сестри, страната се нуждае от 35 хиляди сестри.
Средно за ЕС на 100 хил. души население има 750 медицински сестри, у нас – 425. 

Тези тревожни данни бяха изнесени от проф. Станка Маркова, председател на  Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, по време на кръгла маса в Народното събрание, посветена на реалността, предизвикателствата и перспективите пред тази сфера в здравеопазването.

Акцентът в дискусията, събрала десетки експерти, беше поставен върху ситуацията в момента – липсата на здравни грижи в болниците и изпълнението само на медицински назначения удължава и оскъпява лечението, все още не функционират редица важни регламенти.
 
Заместник-председателят на парламента д-р Лъчезар Иванов, под чийто патронаж се проведе форумът, пое ангажимент всички идеи за решаване на проблемите да бъдат обобщени. След становище от съответните министерства – на здравеопазването, на образованието и на труда и социалната политика, в определен срок работна група ще направи конкретни предложения за законови или други нормативни промени.

" }-->

Коментари