Публикация

Свободни места за медицински сестри

Свободни места за медицински сестри

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна търси да назначи

медицински сестри в следните структури

 1. Клиника по пневмология и фтизиатрия;
 2. Клиника по медицинска онкология;
 3. Първа клиника по кардиология с ИКО;
 4. Втора клиника по кардиология - неинвазивна;
 5. Втора детска клиника;
 6. Клиника по съдова хирургия.

  Изисквания:

 • Диплома за завършено образование, специалност „Медицинска сестра“;
 • Креативна, комуникативна и отговорна личност;
 • Умения за работа в екип;
 • Компютърна грамотност - предимство.

Коментари