Публикация

Децата с диабет не са различни


1250 медицински сестри в детски градини и училища в 18 областни центъра са преминали обучение за борба с детския диабет по проекта „Децата с диабет не са различни”.

Това съобщи Елисавета Котова, председател на Националната асоциация на децата с диабет, организатор на инициативата.

Целта на проекта, който се проведе под егидата на Министерството на здравеопазването, е чрез обучение на медицинския персонал да се подобрят грижите за децата с диабет и да се подпомогне тяхното развитие.

Обучението е проведено от висококвалифицирани ендокринолози от университетските клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора, които освен че са запознали  със същността на заболяването, са дали и ценни насоки при измерването на кръвната захар, при работата с инсулинови помпи и инсулинови писалки.

Елисавета Котова призова родителите да не крият в училище, че детето им страда от диабет. По този начин при необходимост медицинската сестра и учителят ще могат да реагират адекватно и ще помогнат на детето. Според нея сериозен проблем е липсата на медицинско лице в съответното училище. Нормативът изисква на 800 деца да има една медицинска сестра.

Според доц. Калинка Коприварова, национален консултант по детска ендокринология, в контрола на диабета на детето трябва да се включат всички, които са около него.

Като проблем доц. Коприварова посочи малкия брой на лекарите по детска ендокринология, които са само 16 за страната. Няма и интерес към специалността. В същото време през последните 20 години броят на диабетно болните деца почти се е удвоил и те вече са около 3000.

Увеличаване на заболеваемостта има във всички възрастови групи. Предполага се, че това се дължи на стреса, на понижената физическа активност и на небалансираното хранене.

Коментари