Публикация

Първа национална среща по обществено здраве


Първа национална среща по обществено здраве ще се проведе днес в аулата на Националния център по опазване на общественото здраве в София.

Проявата, която се организира от Министерството на здравеопазването, Националния център по опазване на общественото здраве и Столичната регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, е посветена на 100-годишния юбилей от институционализирането на научната дейност в областта на общественото здраве в България.

По време на срещата ще бъдат обсъдени актуалните проблеми в здравеопазването, дейността на НЦООЗ, на регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, както и национални политики и стратегии за промоция на здравословен начин на живот.

Ще бъде връчена новоучредената награда „Акад. Тошко Петров” за цялостна дейност и принос в областта на общественото здравеопазване.

Коментари