Публикация

Над 100 хил. деца са обхванати от програмата за орално здраве

Над 100 хил. деца са обхванати от програмата за орално здраве

Националната програма за профилактика на оралните заболявания при децата от 0 до 18-годишна възраст в Република България за периода 2015-2020 г. е една от най-добре развитите в страната. До момента тя е обхванала повече от 100 000 деца в цяла България, като е извършено силанизиране на 299 245 зъба от 405 лекари по дентална медицина.

През 2017 г. са поставени силанти на близо 13 500 деца

Това заяви заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова по време на Годишния форум, посветен на изпълнението на програмата.

 

За изпълнение на заложените в нея цели

Министерството на здравеопазването всяка година отделя финансов ресурс в размер на 1 400 000 лв.

Стратегическата й цел е подобряване на оралното здраве на децата до 18-годишна възраст у нас чрез повишаване нивото на информираност на населението относно профилактиката, със специална насоченост към родители, учители, бременни жени, деца и ученици.

Реализирането на програмата цели и намаляване разпространението на зъбния кариес

чрез прилагане на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 – 7 години. Изпълнители на програмата са лекарите по дентална медицина, регионалните здравни инспекции и факултетите по дентална медицина. Дейностите се реализират съвместно с Българския зъболекарски съюз.

Коментари