Публикация

Възможности за рехабилитация в България

Възможности за рехабилитация в България

Какви са възможностите за рехабилитация при болест на Бехтерев в специализираните центрове в България ?

 

Четири възможни пътеки за рехабилитация

Какъв е пътят, по който може да се възползвате от правото на рехабилитация по клинични пътеки 265 и 263 ?

Първи вариант :

 • Направление №3 за физиотерапия от личен лекар или ревматолог ( важи 1 месец)
 • Провеждане на физиотерапия в най-близката до вас център, може и амбулаторно, най-малко 7 дни преди постъпване в СБР
 • Талон №7 за хоспитализация поради недостатъчен ефект от проведените процедури от центъра в който сте правили физиотерапията

Втори вариант :

 • Хоспитализация в най-близкото лечебно заведение заради основното заболяване (за диспансеризирани хора не се изисква Направление №7);
 • В епикризата след изписване от лечебното заведение се упоменава, че пациента се насочва за санаториално или балнеолечение;
 • Талон №7 от личен лекар за хоспитализация  в СБР на основание епикриза от лечебното заведение;

 

Какви документи е необходимо да подготвите при постъпване в СБР (специализираните болници за рехабилитация)  по клинична пътека 265

КП 265 -"Физикална терапия и рехабилитация на болести на опорно-двигателния апарат"изисква да носите:

 • Ренгенова снимка или ЯМР ( направени с направление от ОПЛ / Ревматолог или по време на престоя в лечебното заведение) ;
 • Епикризата от пролежаване в здравното заведение + лична карта;
 • Амбулаторна карта + ТЕЛК решение ( ако имате такова).

Какви документи е необходимо да подготвите при постъпване в СБР (специализираните болници за рехабилитация) по клинична пътека 263  

КП 263 - "Физикална терапия и рехабилитация на болести на периферна нервна система" изисква да подготвите:

 • Ренгенова снимка или ЯМР (незадължително);
 • ЕМГ (давност 6 месеца), което може да се направи по време на пролежаването в лечебното заведение + амбулаторен лист от невролог;
 • Епикриза + Амбулаторна карта + ТЕЛК решение( ако имате такова).

Кой може да се възползва от програмите за рехабилитация по НОИ?

Коментари