Публикация

Как да избираме здравен фонд?Критериите, по които пациентите ще могат да избират своя здравен фонд, са многопосочни.

На първо място бих поставил въпроса дали съответният фонд е представен чрез свой офис в даденото населено място. Изключително важно е дали има договор с лечебните заведения в региона. Защото въпреки възможността всеки да избира медицински център или болница в цялата страна едва ли е възможно, а и необходимо за всяко изследване и лечение да се изминават големи разстояния.

Фондовете със сигурност ще търсят за партньори високоразвити лечебни заведения, дори в по-малките населени места, на които пациентите им ще могат да имат доверие.

Важен критерий при избора на частен здравен осигурител ще бъде възможността за постоянна денонощна връзка между осигурените граждани и администрацията на фонда. Лесният контакт понякога е изключително важен.

Хората ще трябва да могат да задават всякакви въпроси, да отправят искания, да проверяват осигурителния си статус. Това ще може да става в голяма степен и по интернет, защото вече имах възможност да отбележа, че фондовете заедно с Националната здравноосигурителна каса ще са свързани в еднинната информационна система. Но плюс за хората би била възможността за непосредствен жив контакт.

За престижа на даден фонд безспорно ще свидетелства и броят на гражданите, които са го избрали. По-голям портфейл от осигурени означава и по-сериозни приходи и оттам - възможности за финансиране на медицински услуги за нуждаещите се.
Именно затова още в предварителните изисквания за лицензиране на фондовете поставяме условия за минимален брои пациенти – 50 000. Дори на следващия етап от работата на фондовете ще увеличаваме това изискване, за да има консолидация и по-ефективна работа.

_____
* Д-р Лъчезар Иванов е заместник-председател на парламента и ръководител на Комисията по здравеопазване. Той е вносителят на закона за частните здравноосигурителни фондове.

Коментари