Публикация

Интерактивно учебно помагало по електронно здравеопазване


Учебно пособие, изготвено под формата на филмова дискография за нуждите на информационния мениджмънт в медицината, беше представено във Военномедицинската академия в София.

Комплектът от 17 диска включва лекции в областта на електронното здравеопазване, изнесени от изтъкнати специалисти като генерал-майор Стоян Тонев, началник на ВМА; проф. Живка Винарова, ръководител на департамента по медикобиологични науки към Нов български университет; проф. Беноа Нотре, изпълнителен директор на болничен холдинг „Сент Августин”, Франция; проф. Жан Мари Франсоа от Университета на Тулуза, Франция; д-р Борис Георг Брайфогел от Хайделбергски университет, Германия; проф. Асен Петков, заместник-началник на ВМА; доц. Красимир Генов - началник на клиниката по неврология към ВМА; и др.

Иновативният учебно-технологичен продукт е съвместен проект на Нов български университет и Военномедицинската академия.

Той ще се ползва както за нуждите на програмите за дистанционно обучение на студентите, така и за широк кръг специалисти, работещи в областта на електронното здравеопазване.


Коментари