Публикация

УМБАЛ „Александровска“ с нов модерен ПET-скенер

УМБАЛ „Александровска“ с нов модерен ПET-скенер

Последното поколение ПЕТ/КТ (PET/CT) апарат с възможност за провеждане на всички видове хибридни ПЕТ/КТ изследвания с безкомпромисно качество вече е доставен в УМБАЛ „Александровска“ и ще заработи в началото на 2019 г. в Клиниката по нуклеарна медицина.

ПЕТ/КТ системата Discovery IQ – 5 rings има хоризонтален обхват на ПЕТ/КТ сканиране

което осигурява пълно покритие при целотелесни сканирания, и пациентна маса с товароносимост до 227 кг. Системата е окомплектована с аксесоари за максимален комфорт на пациентите по време на изследването.

Апаратът притежава специализирана интерактивна техника за откриване на малки лезии за прецизна диагностика Q.Clear

Основно преимущество на системата е, че позволява провеждане на ПЕТ/КТ изследванията с намаляване на инжектираната доза радиофармацевтик с 50%, което прави изследването значително по-щадящо за пациентите, които се нуждаят от него. Заедно с това свръхвисока чувствителност на детекторната система води до намаляване на времето за изследване с 50%. По този начин броят на преминалите пациенти може да се увеличи до 25 на ден, при намаляване на работното време. Александровска с нов модерен ПЕТ-скенер

 

Новият ПЕТ/КТ е единственият в страната апарат с

възможност за провеждане на синхронизирано с дихателния цикъл изследване за изключително прецизна локализация на белодробни лезии

Апаратът е изключително подходящ и за педиатрични изследвания, поради наличието на най-съвременните нискодозови технологии.

Коментари