Публикация

Национална среща по проблемите на медицинската експертиза


На национална среща в София ще бъде обсъдено приложението на наредбата за медицинската експертиза и устройството и организацията на работа по медицинската оценка на хората с увреждания.

В дискусията, която ще се проведе в Националния център по опазване на обществено здраве, ще участват заместник-министърът на здравеопазването проф. Иван Миланов, директорът на Националната експертна лекарска комисия Кънчо Райчев, представители на Министерството на здравеопазването, на регионалните центрове по здравеопазване, на Националния осигурителен институт и други.

Целта е оптимизация на реда, принципите и критериите на медицинската оценка на всички групи хора с увреждания в страната - деца, хора в работоспособна възраст и пенсионери, съобщи здравното министерство.

На срещата ще бъдат обсъдени критериите за определяне на степента на увреждане, условията за постановяване на пожизнения срок на решенията на хора с дефинитивни заболявания, които не подлежат на лечение, както и на хората в пенсионна възраст.
Ще бъде разгледано приложението на методиката в оценката на заболяванията със социална значимост, в съответствие със структурата на заболеваемостта в страната.

Коментари