Публикация

ПАСЕ: Обявяването на пандемията от свински грип е било нерационално


Парламентарната асамблея на Съвета на Европа подкрепи заключенията в доклада на здравната си комисия, според която действията на СЗО срещу пандемията от свински грип (H1N1) са били непрозрачни и са довели до големи и неоправдани разходи, както и са породили излишна паника сред хората.

Обявяването на пандемия е било "нерационално", но "донесе печалба от милиарди на фармацевтичната индустрия", заяви авторът на доклада пред Асамблеята, която се сезира за случая за втори път през последните по-малко от шест месеца.

В документа на ПАСЕ се казва, че има много доказателства, че сериозността на пандемията е била доста преувеличена от СЗО. Посочва се и за "големи пропуски" в прозрачността на процеса за вземане на решения за пандемията, които създават подозрения за влияние на фармацевтичната индустрия върху решенията.

ПАСЕ призова за по-голяма прозрачност и по-добро ръководство в здравеопазването, както и за защита срещу нередно влияние на прикрити интереси. Тя препоръча да бъде създаден държавен фонд в подкрепа на независими проучвания, опити и експертни съвети.

Коментари