Публикация

Доброволното здравно осигуряване отчете 11,2% ръст


Брутният премиен приход към края на април, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 19 млн. 229 хил. лв., с което се наблюдава ръст от 11,2 % на годишна база.
Това показват данните на Комисията по финансов надзор.

Най-висок относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (33, %) и „Извънболнична медицинска помощ” (22,6 %).

Изплатените претенции от здравноосигурителните дружества са в размер на 7 млн. 742 хил. лв., при 6 млн. 844 хил. лв. към края на същия период на 2009 г., с което се отчита ръст от 13,1% на годишна база.

Броят на здравноосигурените по действащи договори към 30.04.2010 г. е 191 567, при 352 423 към края на април 2009 г.

Коментари