Публикация

Доц. Костадин Ангелов: Очакваме МЗ да започне да заплаща обучението на специализантите

Доц. Костадин Ангелов: Очакваме МЗ да започне да заплаща обучението на специализантите

По повод на дискусията СПЕЦИАЛИЗАЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ - КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ ИЛИ БЕЗКРАЙНО ЛУТАНЕ, която се провежда в Credoweb с участието на студенти, специализанти и лекари, директорът на УМБАЛ Алекансдровска доц. Костадин Ангелов коментира, някои от основните въпроси, които вълнуват участниците.

 

Доц. Ангелов, как се обявяват местата за специализанти в ръководеното от Вас лечебно заведение?  

 

Винаги обявяваме бройките за специализациите на интернет страницата на Александровска болница. Провеждаме конкурс, който съгласно изискванията на Наредба 1, не може да бъде свързан със специалността. Ние правим една много голяма комисия, в която включваме представители на различни специалисти. В нея имаме психолог, а също и представител на медиите. По този начин искаме да намерим най-подходящите кандидати за работа, защото на практика те сключват трудов договор с лечебното заведение. Искаме да намерим най-мотивираните, най-отдадените - тези, които свързват реално бъдещето си с болницата и които биха продължили да работят в нея и след специализацията.

 

Какво заплащане получават специализантите?

 

Ние сме лечебното заведение, което има най-много специализанти в България на основен трудов договор - те са около 180. Заплащането е регламентирано по наредба и не може да бъде по-малко от две минимални работни заплати. Така че ние даваме това, което е нормалното.

 

Лечебните заведения получават ли някакви субсидии за специализациите от Министерството на здравеопазването?

 

Категорично не. Доколкото знам, екипът на министър Кирил Ананиев беше поел някаква посока за промяна на регламентацията, свързана с Наредба 1. По неговите думи, от

 

следващата година МЗ ще заплаща обучението на специализантите

 

Очакваме да видим тези анонсирани идеи като нормативни решения и промени.

 

Какви са Вашите идеи и предложения за промени в Наредбата за специализациите?

 

От гледна точка на специализантите наредбата е много добре направена по отношение на това, че те получават заплата. Преди, когато аз бях специализант, кандидатствах, започнах специализацията си в Александровска болница и си плащах, за да бъда обучаван. Сега специализантите получават възнаграждение, но то е разход за лечебното заведение. То е онзи

 

„препъни камък“, който пречи на възможността да се вземат много специализанти

 

Например нашата болница има капацитет да обучава още специализанти, но ние не можем да си го позволим в чисто финансов аспект.

Разбира се, освен че е разход, за нас специализацията е една дългосрочна стратегия за развитието на болницата. Дали сме си ясна сметка, че ако не бяхме направили тази крачка за взимането им на работа, ние нямаше да можем да гарантираме устойчиво развитие на лечебното заведение и едно спокойно бъдеще. Имаше една тенденция за застаряване на лекарския персонал на територията на болницата, като средната възраст беше над 50 години.

 

Колко от специализантите остават като редови лекари в Александровска болница?

 

Много голям процент, защото сме осигурили добри условия за работа. Някои от тях стават докторанти и защитават дисертация, други стават асистенти към Медицинския университет. Така че ние сме изключително привлекателно място и специализантът се бори да остане за постоянно и да бъде предпочетен от екипите.  

Коментари