Публикация

Кирил Ананиев: EK одобри проекта за модернизация на спешната помощ у нас

Кирил Ананиев: EK одобри проекта за модернизация на спешната помощ у нас

Европейската комисия по безпрецедентен начин, без забележки и допълнителни въпроси, одобри проекта за модернизация на спешната медицинска помощ, който е най-големият инфраструктурен проект в сферата на здравеопазването за настоящия програмен период 2014-2020 г.

 

Това обяви здравният министър Кирил Ананиев по време на блиц-контрола на заседанието на Комисията по здравеопазване към Народното събрание.

 

Министърът цитира комисаря по въпросите на регионалната политика Корина Крецу, която в официално съобщение на ЕК заявява, че: „този проект, финансиран от ЕС, значително ще подобри качеството и достъпността на здравеопазването в България. Той е нагледно доказателство за практическата полза от политиката на сближаване като средство за осигуряване на по-добра защита за нашите граждани“.

В официалното съобщение на ЕК се казва още, че 71 милиона евро от фондовете на политиката на сближаване ще финансират подобряването на оборудването, ефективността и достъпността на спешните здравни услуги в България, посочи още министър Ананиев. 

Това ще стане в изпълнение на проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“. Проектът, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), ще бъде реализиран на територията на цялата страна чрез строителство (в т.ч. и на нови сгради), реконструкция, ремонт, преустройство и подобряване на достъпа в 237 обекта от системата на спешна медицинска помощ:

 

  • спешните отделения на 34 лечебни заведения за болнична помощ;
  • 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 170 филиала и 6 изнесени екипа.

Ще бъде направено модернизиране на помещенията чрез: доставка на оборудване и обзавеждане на структурите на спешната медицинска помощ.

Ще се закупят 400 нови линейки, оборудвани с медицинска техника и апаратура за спешна помощ

Целта е осигуряването на качествен, равнопоставен и навременен достъп до услугите на спешната медицинска помощ на гражданите на България и на пребиваващите на нейната територия.

 

Общата стойност на Проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, бенефициент по който е Министерството на здравеопазването, е 163 897 815,62 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 163 502 132,68 лв.

Срокът за изпълнението на дейностите по реализацията на проекта е 36 месеца

или до 23 октомври 2021 г., уточняват от МЗ.

 

Коментари