Публикация

135 години от създаване на Варненското медицинско дружество

135 години от създаване на Варненското медицинско дружество

„Историята е съкровищница на нашите дела, свидетелство за миналото, пример и поука за настоящето, предупреждение за бъдещето“ (Сервáнтес)

 

С тези думи проф. д-р Златислав Стоянов, декан на Факултета по медицина в МУ-Варна, откри заключителния форум, посветен на 135-годишнина от основаването на Варненското медицинско дружество.

 

С поредица от събития, организирани през 2018 г. от екип от лекари, учени, преподаватели, служители и студенти от Медицински университет-Варна, бе засвидетелствано признанието към градивните дела на предците в областта на медицината и общественото здраве.

По време на заключителния форум за първи път бяха представени документалният филм „Срещу течението“ и юбилейна книга

подготвени от екипа на МУ-Варна. Те представляват най-комплексното до момента проучване на исторически архиви и научни публикации, свързани с дейността на Варненското медицинско дружество и приносите на неговите членове.

Ректорът на МУ-Варна проф. Красимир Иванов отличи заслужили за опазване на историята на медицината лекари

от регионална колегия на БЛС във Варна и връчи почетен плакет и грамота на проф. д-р Димитър Ненов, доц. д-р Борис Корновски, д-р Магда Василева и проф. д-р Радослав Радев.

 

За изключително висок принос при изследване на професионалния, научния и обществен живот на медицинските дейци от Варна, тяхната роля за развитие на лекарската професия и 135 години от основаване на Варненското медицинско дружество председателят на РК-Варна на БЛС проф. Радев връчи отличията на колегията на ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов, доц. д-р Георги Маринов и доц. д-р Невяна Фесчиева.

С почетен плакет на МУ-Варна бе отличен и създателят на Музея по история на медицината д-р Иван Капинчев

а председателят на БЧК Варна Илко Раев връчи на МУ-Варна и юбилейната книга „140 години БЧК“ почетен плакет.

 

Повод за гордост е, че Варна е сред първите градове, нещо повече – един от най-изявените, центрове на организиран научен медицински живот. Преди 135 години, през 1883 година, на 10 декември, във Варна е учредено дружество на лекарите наречено „Варненско медицинско дружество“. По хронология то се явява второто дружество с участие на лекари в България, след основаното през 1880 година в София „Физико-медицинско общество“. По своето значение, обаче, в скоро време Варненското медицинско дружество добива първостепенна роля за научното и професионално организиране на лекарите в следосвобожденска България.

 

В Устава на Варненското медицинско дружество, в раздел първи, са ясно дефинирани три основни цели, които и днес звучат актуално:

 

  1. Да служи на членовете на дружеството, като средство за по-нататъшно научно и практическо медицинско образование.
  2. Да изучава местните санитарни условия и нужди, и да съдейства на администрацията за разрешение въобще на санитарните въпроси.
  3. Да се грижи за разпространението между населението правилни понятия относително запазване здравето и помощ в случай на заболяване и за развитието на медицинската помощ“.

Няма уважаващи себе си съвременни медицинска общност, здравна институция, медицински университет, които да не припознаят тези цели.

 

„Академичната общност на МУ-Варна се чувства реален наследник на тези пионери и тяхното дело. Затова през тази година отдаваме почит на учредителите на Варненското медицинско дружество: д-р Михаил Игнатиев, д-р Ангел Пискюлиев, д-р Александър Апостолов, д-р Желю Радев, д-р Янопулос, д-р Борис Абрамович Окс, д-р Батиста Валинда, д-р Юрдан Севвов и д-р Димитър Гълъбов.
Други видни членове на Варненското медицинско дружество, в различни периоди от съществуването му, са д-р Анастасия Головина, д-р Йонас Басанавичус, д-р Борис Шейнин, д-р Йордан Брадел, д-р Панайот Жечев, д-р Димитър Моллов и др.

 

Приносът на дружеството е голям и за обществения живот на Варна. Д-р Ангел Пюскюлиев два пъти е избиран за кмет на Варна. Като кмет допринася за подобряването на канализацията и водоснабдяването на града. През мандата на д-р Пюскюлиев се извършват подобрения в Приморската градина и се увеличава територията й, започва строежът на биологична станция с Аквариум, пускат се първите автобусни линии до околности и близки градове на Варна. Стратегически приноси за Варна има и д-р Йонас Басанавичус. В Общинския съвет на Варна той внася предложения и програми за благоустрояване и подобряване на санитарното състояние на града, за развитието на Варна като курортен център, за разкриване на Археологически музей - Варна.

 

Убеждението на ръководството на МУ-Варна, че делото на Варненското медицинско дружество и заслугите на неговите членове трябва да се помнят и популяризират, се превъплъти в целогодишно честване, което остави отпечатък в академичния живот на университета през 2018 година“. Това каза в обръщението си при откриването на форума проф. Златислав Стоянов.

 

Сред

инициативите, организирани от университета през 2018 г.

бяха изложбите „Академично наследство“ и „История на медицината и здравеопазването във Варна“, посрещане в Музея по история на медицината на посланика на Република Литва Арвидас Поциус, който бе възхитен и трогнат от това, как се съхранява паметта на един забележителен негов сънародник – д-р Йонас Басанавичус.

В библиотеката на университета бяха организирани литературни вечери

а до научната и широката общественост на Варна юбилеят на Варненското медицинско дружество стигна още чрез доклади на форуми на Съюза на учените – Варна, чрез изложба, посветена на 90-годишнината на Водно-спасителната служба във Варна, която възниква като осъществена идея на някои от членовете на Варненското медицинско дружество и чрез обособена страница в сайта на МУ-Варна, в която са публикувани свързани с годишнината материали – дигитализирани архиви, биографии на основатели и видни членове на дружеството, откъси от филми, извадки от проучвания и публикации на изследователи.

 

В честването на 135-годишнината на Варненското медицинско дружество естествено се вгради курсът за следдипломно обучение по „История на медицината“, организиран от Факултета по обществено здравеопазване, в рамките на който се проведе викторина, посветена на годишнината.

 

Автор: Велина Марковска

Коментари