Публикация

МУ - Пловдив домакин на II-ра Национална конференция по симулационно обучение в медицина - 14-16 декември 2018, МСТЦ

МУ - Пловдив домакин на II-ра Национална конференция по симулационно обучение в медицина - 14-16 декември 2018, МСТЦ

От 14 до 16.12.2018 г. се провежда Втората национална конференция по симулационно обучение в медицината. Събитието е организирано и се провежда в Медицинския Симулационен Тренировъчен Център под егидата на Ректора на МУ – Пловдив.

МСТЦ е единственият комплексен обучителен център за медицински специалисти в страната с възможности за интерактивно медицинско обучение по най-високи международни стандарти. В него се използват високотехнологични манекени и най-съвременните лапароскопски, артроскопски, ендоскопски и ултразвукови симулатори за виртуална реалност.

 

Форумът е поглед към бъдещето на симулационното обучение в 21 век и дава възможност дигитално да се следват иновациите в обучението по хирургия, АГ, гастроентерология, ангиология и много други.

В ПРОГРАМАТА са включени тематични лекции на специалисти от страната и чужбина, демонстрации, представяне на иновативни технологии.

П Р О Г Р А М А
II Национална Конференция

по Симулационно Обучение в Медицината

 

Петък, 14.12.2018

 • 8.00 – 10.00 Регистрация
 • 10.00 – 10.15 Откриване
 • Приветствие на Ректора на МУ – Пловдив
 • Приветствие на Директора на МСТЦ
 • 10.15 – 11.00 Еволюция на медицинската симулация към сертифициране въз основа на реални умения – съвременни насоки и примери – Gilat Noiman (Senior Product Manager, 3D Systems) ENG
 • 11.00 – 11.45 Предимства на симулационното обучение по хирургия – доц. д-р Н. Белев, дм (МУ-Пловдив, УМБАЛ Еврохоспитал)
 • 11.45 – 12.00 Симулационно обучение по ендоурологични процедури със симулатор VirtaMed™ – д-р Стефан Тодоров (УМБАЛ Пловдив) 12.00 – 13.30 Обедно прекъсване
 • 13.30 – 14.15 Иновации в симулационното обучение от Gaumard Scientific – Dale Giedd (Sales & Marketing Director Europe, Gaumard Scientific) ENG
 • 14.15 – 15.15 BodyInteract – ускорител на медицинското бучение – Pedro Pinto (CEO Body Interact) ENG
 • 15.15 – 16.00 Възникване и разпостранение на програмата ATLS (Advanced Trauma Life Support) – Доц. д-р Спирос Стергиопулос, дм (Национален директор за ATLS, Гърция )ENG
 • 16.00 – 16.30 Кафе пауза
 • 16.30 – 17.15 Виртуално ултразвуково изследване с US Mentor™ – Demo (3D Systems) ENG
 • 17.15 – 18.30 Body Interact – състезание със студенти на български

Събота, 15.12.2018

 • 9.00 – 10.00 Възможности и предизвикателства на мултидисциплинарно обучение на ендоваскуларен симулатор Angio Mentor – Demo (3D Systems) ENG
 • 10.00 – 10.45 Предизвикателства в обучението на net-поколението студенти: паралелната реалност – Проф. д-р Н. Манчорова, дм (МУ-Пловдив)
 • 10.45 – 11.00 Кафе пауза
 • 11. 00– 11.45 Защо симулационно обучение – Ziv Ben Ezra (Regional Sales Director Europe, 3D Systems) ENG
 • 11.45 – 12.30 Осигуряване на безопасността на пациента чрез симулационно обучение проф. д-р Р. Димов, дм (МУ-Пловдив, УМБАЛ Каспела)
 • 12.30 – 13.30 Обедно прекъсване
 • 13.30 – 14.15 Получаване на акредитация от ACS-AEI: От там накъде? – Проф. д-р Евангелос Георгиу, дм (President of the International ACS-AEI Committee, Head of MPLSC, Athens University Medical School) ENG
 • 14.15 – 14.45 Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP) (GI-MENTOR™ 3D Systems) Demo
 • 14.45 – 15.15 Дихателна недостатъчност с неясна етиология при дете (SimJunior™ Laerdal Medical) Demo
 • 15.15 – 15.45 Виртуална операционна зала (Lap Mentor™ 3D Systems) Demo
 • 15.45 – 16.15 Кафе пауза
 • 16.15 – 16.45 Видеоколоноскопия – ендоскопска полипектомия (GI-MENTOR™ 3D Systems)
 • 16.45 – 17.15 Седалищно раждане (SimMom™, 3D Systems) Demo
 • 17.15 – 18.30 Body Interact – състезание със студенти на английски ENG

Неделя, 16.12.2018

 • 9.00 – 10.00 Body Interact – състезание със студенти на английски ENG
 • 10.00 – 10.45 Обучението по хирургия: след симулация в операционната зала – Mark Coleman (Consultant Surgeon, Plymouth Nuffield Hospital)
 • 10.45 – 11.15 Лумбална пункция в детска възраст Demo
 • 11.15 – 12.00 3D виртуална реалност в денталната медицина или геймификация в Oбразованието Demo
 • 12.00 – 12.30 Сигмоидектомия на LapMentor™ Demo – Mark Coleman (Consultant Surgeon, Plymouth Nuffield Hospital)
 • 12.30 – 12.45 Закриване

 

Коментари