Публикация

БЛС с мандат за подписване на НРД за догодина

БЛС с мандат за подписване на НРД за догодина

По време на провеждащия се в столицата извънреден събор на Българския лекарски съюз беше даден мандат за подписване на Анекс към Националния рамков договор.

230 от делегатите гласуваха „за“, 13 – „против“, а 19 – „въздържал се“

Представители на БЛС ще подпишат документа при условие, че неусвоените към 30 септември средства ще бъдат насочени към болниците за изплащане на надлимитна дейност за минали години.

НРД 2019 - Какво искат лекарите

Проектът на Анекса бeше публикуван на сайта на съсловната организация. В него са посочени правилата, по които ще работят изпълнителите на медицинска помощ у нас през следващата година, както и финансовите параметри.

В хода на преговорите от БЛС извоюваха едно от основните си искания

– парите, предвидени за един вид медицинска дейност, да бъдат разходвани само за нея. Договорено беше да няма задължителна пререгистрация на лечебните заведения. 

Преговорите по Националния рамков договор всяка година ще стартират с внасянето на средносрочната бюджетна рамка (март-април). Възстановена е практиката действието на НРД да започва от 1 януари на съответната година, запази се и възможността при неподписване на договор да остане в сила действащият до момента, обясни пред журналисти председателят на Български лекарски съюз д-р Иван Маджаров.

В документа се предвижда увеличаване на направления в извънболничната помощ

С цел по-добър контрол се планира на входoвете на ангиографските зали да бъдат поставени камери за наблюдение. В анекса се предвижда общопрактикуващите лекари вече да издават бележки за имунизации и медицински свидетелства срещу заплащане. Това е заложено и в промени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, които са качени на сайта на МЗ за обществено обсъждане.

 

Kатегоричната забрана за сключване на нови дейности от стари договорни партньори е заменена с възможността това да става с разрешение на Надзорния съвет на НЗОК. Същото важи и за възможността да се отчитат дейност от лекар на втори трудов договор.

Изрично се регламентира, че за второ и последващо нарушение, за което е санкциониран лекар, се счита само извършеното в рамките на календарната година, обясни д-р Иван Маджаров.

Цените на клиничните пътеки се запазват почти същите

Тази година е годината на обемите. Повече направления за ПИМП, повече регулативни стандарти за профилактика, повече направления за СИМП, завишени бюджети за болничната помощ. Решихме, че е време да се даде глътка въздух на болничните заведения, защото има 150 млн. лв. неразплатена дейност от предходните години, допълни председателят на БЛС.

Проблем обаче се очертава с намалените цени на клинични пътеки за лъчеление 

В лъчетерапията предстои да имаме разговори. Да, там има предложение за намаление. През следващата седмица, докато тече дискусията по обсъждането на настоящия анекс, се надяваме да постигнем по-добри параметри, изтъкна пред журналисти председателят на БЛС д-р Иван Маджаров.

Той беше категоричен, че няма опасност за пациентите

През следващата седмица Управителният съвет на съсловната организация продължава преговорите по спорните цени и обеми по Анекса към НРД 2018. Предстои и официалното подписване на документа. Лекарският съюз се надява договорените параметри да бъдат стриктно спазвани.

Коментари