Публикация

Нужна е цялостна концепция за  нова детска болница, а не работа „на парче“

Нужна е цялостна концепция за  нова детска болница, а не работа „на парче“

д-р Любена Андонова, специалист по инфекциозни болести

с мнение във виртуалната дискусия на CredoWeb: 

„КАКВА ЩЕ Е РАЗВРЪЗКАТА НА СКАНДАЛА С БОЛНИЦА "ЛОЗЕНЕЦ", ИДЕЯТА ЗА НОВА ДЕТСКА БОЛНИЦА И МЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ"

 

Многопрофилна педиатрична болница е абсолютно необходима! Но не бива да се създава урболешката. Преди 40 години започна строежът на клиниката по педиатрия към Медицинската академия. Беше закупена апаратура по второ направление – някои си спомнят този термин, нали?. Резултатът: един неизползваем бетонен бункер в двора на Александровска болница и неизвестно къде апаратура за скрап. В началото на 1990 г. на един площад едни държавни ръководители пак започнаха да „създават” детска болница. Подариха сградата на Националната профсъюзна школа. Изпразниха я, назначиха персонал, който доста време получаваше заплати. Резултатът към днешна дата: едно бунище. Началото на ХХI век. Месеци наред се пишеше и говореше за „царската” детска болница, която трябваше да се построи с австрийски заем в югозападната част на двора на инфекциозна болница. Резултатът: нищо! Сега отново сме на етапа „Дайте, другари, да дадем“. Аз не видях нито един написан ред и не чух нищо от хората , които имат юридическата и финансовата власт да осъществят този проект, в който ясно и точно да бъде изложена съответната концепция:

Ще се изпразни сградата на болница „Лозенец“ до голи стени и там ще се настанят всички детски отделения? В двора ще се построи ли нова сграда? Или ще е се изнесе само персоналът, който не може да работи с деца и цялата материална част ще остане? МЗ, което е принципал на много болници, ще преназначи ли тази част от персонала в други болници? Има ли експертиза дали наличната апаратура е пригодна за обслужване на деца? Ще се закупи само нова апаратура? Пребазираните отделения от други лечебни заведения ще си донесат всичко ли? А когато съответната апаратура се ползва и от други отделения в съответните болници? Колко легла ще има многопрофилната педиатрична болница? Какви отделения? Само терапевтични или и хирургични? Каква хирургия ще се развива – гръдна, коремна, кардиохирургия, неврохирургия? Как ще бъдат мотивирани колегите от хирургичните специалности да напуснат болниците, в които работят и да създават нови отделения в многопрофилната педиатрична болница? Командно – административно може би? Предвидено ли е отделение по интензивно лечение и реанимация за неоперирани деца?

Вижте всички мнения в дискусията

Между другото, един от най-тежките проблеми в София. Мисля, че няма лекар, работил или работещ в детско отделение в София, който поне веднъж да не е изпадал в безумната ситуация да се моли, заплашва или да използва личните си връзки за превеждане на тежко болно дете, което не е оперирано, но - видите ли - се нуждае от лечение в реанимационно отделение, където трябва да бъде осъществена апаратна вентилация. Въпрос с повишена трудност - И КЪДЕ?

Предвижда ли се създаване на условия за провеждане на апаратна вентилация на деца с инфекциозни заболявания? Какви са взаимоотношенията на болница „Лозенец“ с Медицинския факултет към Софийския университет? Учебното заведение е Софийският университет. И доколкото съм наясно, катедрите са към учебните заведения, а лекциите се провеждат в зали и аудитории. Т.е. Софийският университет трябва да си създаде (ако все още ги няма) съответните катедри и да осигури зали за лекции. Практическите занимания се провеждат в болници. Какъв е проблемът Медицинският факултет към Софийския университет да сключи договори за провеждане на практическите упражнения на своите студенти с различни болници и същевременно да си заплаща за това?

Дано да съм лош пророк, но мисля, че начинът по който се започва поредното „създаване” на многопрофилна педиатрична болница, ще завърши с предишните резултати.

 

Искрено ще се радвам, ако има хора, участващи в дискусията, които могат да отговорят на въпросите ми конкретно, с цифри, факти и закони.

 

Какво мислите вие по повдигнатите въпроси? Включете се в дискусията тук.

Коментари