Публикация

Имунотерапия в онкологията- минало, настояще и бъдеще /Презентация/

Имунотерапия в онкологията- минало, настояще и бъдеще /Презентация/

В документа се разглеждат важни етапи от развитието на имунотерапия за лечение на онкологични заболявания. Презентацията е изнесена по време на Националната конференция MedicRON, която се проведе на 6-9 декември 2018г, в гр. Пловдив.

 

/Пълният текст ще намерите в прикачения файл/

Прикачени файлове

Коментари