Публикация

Частните лаборатории остават извън държавните болници


Нови болници, които искат да се финансират от държавния бюджет или от здравната каса, ще се създават само след съгласието на здравния министър - това предвиждат промени в Закона за здравето, изготвени от МЗ.

Според експертите на ведомството в страната има голям брой лечебни заведения и с тази мярка се цели по-добро планиране и по-ефективна организация на болничната помощ, която се финансира с публични средства.

Други промени в закона предвиждат в болниците да могат да се помещават само медицински центрове, лаборатории и диагностично-консултативни центрове, които са тяхна собственост.

„Разпоредбата цели да се затвори цикълът на обслужване на пациента, като се улесни достъпът му до извънболнична и болнична помощ, чрез едновременното им предоставяне на едно място”, се посочва в мотивите към промените.

Забранява се на територията на държавните и общински болници друго лечебно заведение за болнична помощ, което има различна собственост, да осъществява дейност.

Коментари