Публикация

Болница „Св. Георги” в Пловдив трябва да се преструктурира


Пловдивската Университетска болница „Свети Георги” трябва отново да повиши показателите на медико-диагностичните си дейности.
Препоръката е на агенция „Медицински одит” след извършената проверка, съобщи лечебното заведение.

Основно изискване в доклада на агенцията е да се преразгледа структурата на университетската болница. Това означава да се отчетат реалният брой легла, които са необходими за нашия капацитет като персонал, пълният обем от дейности, разходи и ефективност, подчерта изпълнителният директор на болницата доц. Карен Джамбазов.

Установено е, че за изминалите 8-9 месеца рязко е намаляло зареждането на консумативи, медикаменти и реактиви. Използвани са единствено запасите, натрупани в предишни периоди, което е помогнало диагностично-лечебната дейност да продължи да се осъществява пълноценно.

Без законово основание са прекратени процедурите по провеждане на конкурси за ръководители на клиники и отделения. Ценоразписът на платените медицински услуги не е бил разглеждан от Съвета на директорите, което е в нарушение на правилата за управление на болницата като дружество със 100% държавно участие.

Задачата на новия борд е да преразгледа всички съществуващи договори за наем на обособени площи, както и целесъобразността на сключените извънтрудови споразумения, обясни изпълнителният директор.

Агенция „Медицински одит” е препоръчала да се въведе интегрирана болнична информационна система за контрол на разходите на лекарства и консумативи и съкращаването им на всички нива.

Основният въпрос пред болницата е връщане на доверието на пациентите и редовното изплащане на заплатите на персонала. Към днешна дата разполагаме с ресурс за изплащане на 30% от чистото възнаграждение за май, поясни доц. Джамбазов.

Справката на финансовия отдел на болницата сочи, че към 30 юни очакваните задължения ще са в размер на 37 млн. лева. Краткосрочните задължения на дружеството в момента са около 32 млн. лева, от които просрочени са около 17 млн. лева.

Добрата новина е, че болницата има бъдещи вземания от РЗОК по клиничните пътеки, които също са в големи размери, допълни изпълнителният директор на лечебното заведение.

Коментари