Публикация

КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ - КЛЮЧОВ АСПЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ - КЛЮЧОВ АСПЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

На 17 декември 2018 г. в аудиторна зала 8 на Факултет по обществено здраве, в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ се състоя презентация на Филипс България във връзка с дарение от страна на компанията на ФОЗ, МУ-София на 6 уреда за пречистване на въздуха в учебните зали на ФОЗ.

Екип на Филипс България демонстрира същността и ползите от прилагането на уреди за пречистване на въздуха за най-застрашени от завишените нива на замърсяване на въздуха каквито са децата, бременните жени, възрастните хора и тези, които страдат от хронични заболявания. Уредът за пречистване на въздуха премахва до 99,97% частици с размер до 0,003 микрона, а скоростта на овлажняване е 500мл/ч.

Качеството на атмосферния въздух е един от ключовите аспекти на общественото здраве, в тази връзка ФОЗ, МУ-София продължава последователно своята дейност в тази насока, като през следващата година стартира нов проект, който е продължение на предходен, осъществен в колаборация със Сдружение „Въздух за здраве”, който е по програма Европа 2019 на Столична община и е на тема: „Връзка между измервания на финни прахови частици и здравни индикатори за остра заболеваемост в София”. Проектът ще разработи съвременни индикатори за влияние на атмосферното замърсяване върху специфичната заболеваемост на раними групи от населението на гр. София (деца, възрастни, хронично болни).

Коментари