Публикация

Лекари ще се обучават със средства от Европейския социален фонд


Министерството на здравеопазването е получило одобрение за финансиране на Проект за продължаващо обучение на лекари чрез ефективни технологии, съобщи ведомството.

Общата стойност на проекта, който се финансира от Европейския социален фонд чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, е почти 10 млн. лева (9 999 977,33 лв.).

Той е с продължителност 3 години и девет месеца и се предвижда да започне през есента на 2010 г. Предстои подписване на договор за изпълнение.

Целта е подобряване ефективността на здравната система чрез инвестиция в знания и въвеждане на иновации в продължаващото медицинско обучение.

Лекарите ще се обучават в областта на профилактиката, диагностиката и лечението на социално значими заболявания в кардиологията, неврологията, ендокринологията, пулмологията, диететиката, съвременната терапия, медицинската етика и право.

В рамките на проекта се предвижда изграждане на електронно базирана платформа за информация и дистанционно обучение, провеждане на интердисциплинарни конференции, както и обмяна на опит с водещи специалисти от ЕС.


Коментари