Публикация

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ се пребори за финансиране по два проекта от Фонд „Научни изследвания“ на МОН

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ се пребори за финансиране по два проекта от Фонд „Научни изследвания“ на МОН

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ се представи блестящо в Конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г., който се организира всяка година от Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието.

Болницата спечели финансиране в две от научните области на конкурса

В направление „Медицински науки“ здравното заведение е бенефициент по проекта „Иновативни фотодинамични методи за въздействие върху стволови клетки, култивирани от глиобластомни тумори”, който ще се изпълнява съвместно от Клиниката по неврохирургия УМБАЛ „ Св. Иван Рилски” (Водещ изследовател е доц. д-р Красимир Минкин) и Лабораторията по клинична имунология към УМБАЛ „ Св. Иван Рилски”. Партньори по проекта са Институтът по електроника на БАН и Институтът по органична химия с център по фитохимия към БАН.

 

Другият проект, за който болницата се пребори за финансиране от фонда, е „Разкодиране“ на свойствата на извънклетъчната ДНК като фактор, влияещ върху секрецията и функциите на екзозоми“ и е в направление „Биологични науки“. Той ще се изпълнява от Института по молекулярна биология към БАН, в партньорство с Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, Лабораторията по клинична имунология в болницата и The Arctic University of Norway.

Коментари