Публикация

Ново фармакотерапевтично ръководство по неонатология

Ново фармакотерапевтично ръководство по неонатология

Ново фармако-терапевтично ръководство по неонатология бе публикувано от Националната комисия по цени и реимбурсиране. В него са осъвременени алгоритмите за лечение на апнея, анемия при недоносените, хеморагична болест на новороденото, тромбоцитопения, синдром на дисеминирана интравазална коагулация, бронхопулмонална дисплазия и други състояния. 

 

Вижте цялото ръководство в прикачения по-долу файл. Може да го запаметите и локално на компютъра си. 

Прикачени файлове

pdf
Фармако-терапвтично ръководство по...

Коментари