Публикация

Започнаха преговорите по НРД 2011


Да бъде преразгледан основният пакет от дейности, заплащани от НЗОК – за това се договориха ръководството на Националната здравноосигурителна каса и управителният съвет на Българския лекарски съюз. Ще се работи и за това дейности от болничната помощ да бъдат изведени като процедури в извънболничната помощ.

Днес започнаха преговорите по Националния рамков договор за следващата година.

Постигната е договореност в максимално кратки срокове да бъде уточнен графикът за провеждане на срещите на експертно ниво.

Ще бъдат определени работни групи за преговори по извънболнична помощ, болнична помощ, както и за общите и специални условия по НРД. През следващата седмица ще започнат преговорите за първичната извънболнична медицинска помощ.

Според Закона за здравното осигуряване новият рамков договор ще бъде със срок на действие от 5 години.

Според директора на касата д-р Нели Нешева при договарянето трябва да се обърне специално внимание на профилактиката и превенцията на заболяванията, а на по-късен етап и на контрола на последващите резултати от медицинските дейности в болничната помощ.

От Българския лекарски съюз са поискали да бъде инициирана среща с председателя на Надзорния съвет на НЗОК, с оперативното ръководство на касата и с министъра на финансите, на която да бъде уточнена финансовата рамка за следващата година.

Коментари