Публикация

Първите нови линейки за спешна помощ вече са факт

Първите нови линейки за спешна помощ вече са факт

Първите две линейки, закупени по проекта за модернизация на спешната помощ, са предназначени за ЦСМП София, където необходимостта от обновяване на автопарка, с оглед на текущата амортизация на колите, е най-сериозна.

заяви министър Кирил Ананиев по време на официалната церемония по приемането на първите две линейки, закупени в изпълнение на проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“.

В навечерието на  Рождество Христово беше направена първата реална крачка по реализацията на

най-големия структурен инвестиционен проект в здравеопазването

–  за модернизацията на спешната помощ на територията на цялата страна. 

Приети са  два типа линейки, обясни министърът на здравеопазването – тип Б - за превоз, първоначално лечение и мониторинг на пациенти и С – за превоз, интензивно лечение и мониторинг на пациенти.

Очаква се до 2021 г.  ще бъдат получени всички 280 санитарни автомобили, за които министерството има сключени договори със „София Франс Ауто“ АД. От март 2019г.  ще започне регулярната доставка на останалите линейки, като разчетите са да бъдат доставяни по 10 линейки на месец, посочи Ананиев.

 

За високопроходимите линейки и тези тип 4х4, МЗ обяви нова процедура, по която има постъпили 3 оферти за високопроходими линейки и четири оферти за санитарни превозни средства тип 4х4.

Към настоящия момент комисия от експерти със съответната професионална компетентност разглеждат подадените оферти, обясни пред журналисти здравният министър.

Линейките се доставят по проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“,

който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез  Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, с общ бюджет 163 897 815,62 лв. и тригодишен срок за изпълнение, до 23.10.2021 г. Проектът обхваща не само доставката на 400 оборудвани медицински превозни средства, а и строителство, реконструкция, ремонт, преустройство и подобряване на достъпа в 237 обекта от системата на спешна медицинска помощ и модернизиране на помещенията чрез доставка на оборудване и обзавеждане.

 

Коментари