Публикация

Промени в състава на Комисията по прозрачност

Промени в състава на Комисията по прозрачност

Министерският съвет одобри за член на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Лора Гурмева като представител на Българския лекарски съюз. Досега тези функции изпълняваше Цветозар Младенов.
Това съобщиха от правителствената информационна служба.

 

Лора Гурмева е завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където придобива магистърска степен по специалност „Право“, специализация „Правораздаване“ и „Публична администрация”. Също така има магистърска степен по Българска филология към СУ. Вписана е в Софийската адвокатска колегия. В периода 2004 - 2010 г. е работила като помощник адвокат в адвокатски кантори. От 2010 г. до 2012 г. е инспектор в Инспектората на Министерството на здравеопазването, а в периода 2012-2015 г. е юрисконсулт в Националния център по обществено здраве и анализи. От 2016 г. до момента практикува самостоятелно като адвокат в областта на търговското, облигационното, трудовото и медицинското право.

На мястото на Ваня Илиева - представител на НЗОК, се определя Ваня Тонева

Ваня Тонева е завършила Бургаския свободен университет, където придобива магистърска степен по специалност „Право“. Има и магистърска степен по „Счетоводство и контрол“ към Университета за национално и световно стопанство. В периода 2001 -2006 г. е заемала длъжността младши юрисконсулт в Областна администрация - Стара Загора, а от ноември 2006 г. до февруари 2007 г. е старши експерт – юрисконсулт в Министерството на икономиката и енергетиката. Ваня Тонева била старши финансов инспектор в Агенцията за държавна финансова инспекция, а от декември 2007 г. до декември 2016 г. е главен юрисконсулт в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. От януари 2017 г. до момента е главен юрисконсулт в Националната здравноосигурителна каса.

Сменя се и представителят на Министерството на здравеопазването в комисията

На мястото на Нели Таринска ще застане Цветозар Младенов. Той е възпитаник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където придобива магистърска степен по специалност „Право“, специализация „Правораздаване“. Също така има магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ към Медицински университет - София и магистърска степен по специалност „Публична реч“ към Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“.

 

Адвокат Младенов е вписан в Софийската адвокатска колегия. Работил е като сътрудник в търговски дружества и адвокатска кантора, а в момента практикува самостоятелно като адвокат в областта на търговското, облигационното, застрахователното и медицинското право и медиацията. От 2016 г. до момента е член на Комисията по прозрачност.

Комисията по прозрачност е орган, пред който могат да се обжалват решенията

на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Коментари