Публикация

Пациентско недоволство от нивото на реимбурсация на лекарствата


Пациенти с остеопороза протестираха символично пред Министерството на здравеопазването. Те настояха да се спазва решението на Комисията по прозрачност, с което се отменя решението на Комисията по позитивния лекарствен списък за намаляване на реимбурсацията на медикаменти за остеопороза от 50% на 25%.  

Поискаха и среща с доц. Васил Димитров, председател на Комисията по позитивния лекарствен списък, на която да им се обясни защо цените на лекарствата по аптеките остават непроменени.

Според Асоциацията на пациентите с остеопороза и остеоартроза в повечето страни в ЕС реимбурсацията е между 75 и 100 на сто.Коментари