Публикация

ВМА с нов заместник-началник по учебно-научната дейност

ВМА с нов заместник-началник по учебно-научната дейност

Полковник доцент Георги Попов е новият заместник-началник на Военномедицинска академия по учебно-научната дейност.

Със заповед на министъра на отбраната той е назначен и за заместник главен лекар на Въоръжените сили

на Република България.

 

Полк. доц. Георги Попов е роден на 5 ноември 1964 г. Завършва медицина в Медицинска академия-София през 1990 г.

Има придобити специалности по инфекциозни болести и по вътрешни болести

През 2017 г. завършва „Здравен мениджмънт”

 

Доц. Попов е преминал през различни курсове по абдоминална ехография; по авиационна медицина, има започната специализация по военна терапия.

 

Защитава научна и образователна степен „доктор” с дисертация на тема „Вирусни хепатити в организирани колективи”, зачислен за аспирантура и започната дисертация на тема „Вирусни хепатити в организирани колективи – войскови, затвори”.

Завършил е курсове и специализации в чужбина

както следва: „Инфекциозни болести и тропическа патология”, Амстердам, Холандия; „Advanced medical officers course”, Сан Антонио, Тексас, САЩ; Курс на НАТО по английски език, Будапеща, Унгария; „HIV- AIDS Политика и стратегия”, Монтерей, Калифорния, САЩ.

Доц. Попов има опит от няколко задгранични мисии

военна мисия на EUFOR в Босна и Херцеговина /2011/; военна мисия на EUFOR в Босна и Херцеговина /2010/; хуманитарна мисия Украйна /2009/; медицинска евакуация на военнослужещ от Американската военна болница „Ландщул” - Германия до ВМА – София /2006/; военна мисия на KFOR в Косово /2004/; военна мисия в бежански лагер Радуша, Македония /1998/.

В професионалната му визитка са записани редица ръководни длъжности

През 1990 г. започва като интерн във ВМА, а година по-късно е назначен за началник на медицинска служба във ВВС – Божурище. Работи още като клиничен ординатор по инфекциозни болести. От 2015 г. до момента е NATO civil expert in the field of Contagious Diseases, including Tropical Medicine. От 2017 г. до януари 2019 г. е началник на Катедра „Инфекциозни болести” към ВМА и на влизащата в структурата й Първа клиника по инфекциозни болести.

 

От 4 януари 2019 г. е назначен за заместник-началник на ВМА по учебно-научната дейност.

Доц. Георги Попов е член на Академичния съвет на ВМА и хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”

Членува още в Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции; Българското дружество по военна медицина; Българското дружество по инфекциозни болести.

 

Владее английски, руски, сръбски и босненски език.

 

 

Коментари