Публикация

УСБАЛО в София ще увеличи капацитета на Клиниката си по химиотерапия

УСБАЛО в София ще увеличи капацитета на Клиниката си по химиотерапия

Наполовина са намалели просрочените задължения на Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология в София. Това обяви пред журналисти директорът на лечебното заведение д-р Стефан Константинов. Той обясни, че последните пет години преди 2018 г. дълговете на болницата са нараствали с над 1 млн. лв. всяка година. През изминалата обаче тази тенденция е спряна и освен, че има

 

редовни плащания към доставчиците,

 

ръководството на УСБАЛО е съумяло да редуцира и просрочените задължения. Д-р Константинов добави, че това не е за сметка на качеството на лечението или инвестициите.

 

Според подадената информация, приходите на болницата от НЗОК за първите 11 месеца на 2018 г. възлизат на 27 473 000 лв. Те са с близо 1 млн. лв. повече в сравнение с 2017 г. В същото време

 

доплащането от страна на пациентите е ограничено на половина.

 

Постъпленията от платени услуги са редуцирани от 784 хил. лв. на 414 хил. лв. Д-р Константинов уточни, че платените услуги в болницата са основно за избор на екип и ВИП стая.

 

Със 7.01% са нараснали хората, които са се лекували в лечебното заведение през 2018 г. Най-много са били пациентите, които са преминали през Клиниката по химиотерапия – 5193 и през Клиниката по лъчелечение – 2759, като от тях 369 са получили лечение с единствения апарат за томотерапия в България. Над 5200 са извършените операции за 2018 г., като най-много от тях са гръдни – 1350, урологични – 779, гинекологични – 765. Над 2000 души са минали през „Центъра за пациенти“ на болницата, като

 

450 от тях са получили безплатни индивидуални психологически консултации.

 

Д-р Константинов каза, че се очаква през 2019 г. болницата да обнови и разшири Клиниката по химиотерапия. За целта от Министерството на здравеопазването, което е принципал на лечебното заведение, са отделили 1,3 млн. лв. Предвижда се клиниката да бъде на два етажа с ново оборудване. Общата й площ ще бъде три пъти по-голяма от досегашната. Очаква се потокът от пациенти в клиниката да се увеличи с 1500 на година.

Коментари