Публикация

Пациенти се оплакват от затруднен достъп до лекарства


Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз (БФС) сигнализира, че в организацията вече постъпват жалби от пациенти за неизпълнение на предписани лекарствени продукти поради липсата на финансова обезпеченост на аптеките.

В декларация БФС посочва, че въпреки многобройните си сигнали и становища до изпълнителната и законодателната власт, че неизпълнението на действащата нормативна уредба относно цените на лекарствата ще доведе до ограничаване на достъпа на пациентите, реални мерки не са взети.

Според съсловната организация в момента българските фармацевти кредитират държавата за отпусканите напълно или частично платени лекарствени продукти за домашно лечение с милиони левове.

„Българската система на здравеопазването е неадекватно финансирана спрямо качеството на живот, което българите като граждани на Европейския съюз желаят да постигнат. Делът от публичните средства, отделяни за здравеопазване в България, е най-нисък от държавите-членки на ЕС.

Всички разбират, че при липса на финансиране реформа по същество не може да се проведе”, посочват от фармацевтичния съюз.

Те изтъкват, че недостигът на средства в сектора създава напрежение между медицинските специалисти и пациентите, което е недопустимо.

Българският фармацевтичен съюз настоява за пореден път да се реформира системата на ценообразуване чрез фиксиране на крайни цени на медикаментите по лекарско предписание, което е европейска практика.

Според съсловието е необходимо възстановяване на законодателната забрана за вертикална интеграция едно лице да притежава предприятия за производство (внос) / търговия на едро и на дребно на лекарствени продукти.

БФС иска да се отделят средства от държавата за повишаване на квалификацията на българските магистър-фармацевти и за намаляване на таксите за осъществяване на дейност.

Настоява се и за изработване на стратегия с участието на БФС за провеждането на националната лекарствена политика с експертната помощ на европейски институции в лицето на Фармацевтичната група на ЕС.

„До момента нито едно от посочените искания не е адресирано конкретно и адекватно от държавата, въпреки уверенията за това на министъра на здравеопазването. Обратното, дискусията около изменението и допълнението на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина не се състоя. Подобно поведение няма да допринесе за развитието на фармацевтичния сектор в България”, смятат от БФС.

Съюзът съобщава още, че подкрепя справедливите искания на пациентските организации за гарантиран и равнопоставен достъп до лекарствени продукти и качествени фармацевтични услуги.

Коментари