Публикация

Възрастните хора ще бъдат имунизирани безплатно срещу грип

Възрастните хора ще бъдат имунизирани безплатно срещу грип

Правителството прие Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г.

Целта е да се намали заболеваемостта, усложненията и смъртността

чрез повишаване на имунизационния обхват при хора на и над 65-годишна възраст, както и да се повиши информираността на населението за риска от грип и свързаните с него усложнения, изтъкват от правителствената информационна служба.

Основните дейности на програмата са насочени към осигуряване с публични средства на ваксини срещу сезонен грип

за обхващане на лица от целевата група, разработване на механизми за изпълнение на имунизацията и отчет, повишаване нивото на информираност на населението за значимостта на заболяването и възможностите за профилактика чрез имунизация.

Необходимите средства за изпълнението на програмата са за сметка на утвърдения бюджет за съответната година на MЗ

Финансирането на разходите за ваксини по програмата ще се извършва от Националната здравноосигурителна каса чрез трансфер на средства от MЗ.
Ежегодните грипни епидемии са признати като един от първостепенните проблеми пред общественото здравеопазване както поради високата заболяемост и смъртност, така и поради големите разходи за домашно и болнично лечение и значително натоварване на цялата здравна система.

Грипът се проявява във всички възрастови групи, като рискът от усложнения е най-висок при старите хора, малките деца

и страдащите от хронични заболявания. Статистиката сочи, че около 40 000 души умират преждевременно от грип всяка година в страните от Европейския съюз. Най-висока е смъртността при хората пад 65 години.

В България ежегодните грипни епидемии са сериозен здравен и финансов проблем

Само в областните градове всяка година възникват средно около 1 400 000 до 1 600 000 случая на остри респираторни заболявания и грип. Заболяванията от грип са съсредоточени основно в рамките на 3 - 4 седмици. През тези седмици, средната заболяемост за страната достига до над 300 на 10 000 население, което означава, че в периода на епидемичния подем са преболедували не по-малко от 250 000 - 300 000 души.

 

От правителствената информационна служба изтъкват, че

случаите на грип и свързаните с него тежки усложнения и смърт могат да бъдат предотвратени

посредством употребата на съществуващите високоефективни ваксини, които се прилагат повече от 60 години.

 

При здрави хора ваксините може да предотвратят от 70 до 90% от заболяванията от грип. При хората в напреднала възраст имунизацията намалява тежкото протичане и усложненията до 60%, а смъртните случаи - с 80%. Ваксинацията е особено важна за хората с по-висок риск от сериозни усложнения, вследствие на заболяване от грип, както и за тези, които живеят или се грижат за тях.

В България имунизационният обхват с противогрипни ваксини е нисък

За периода 2013-2017 г. средно са се ваксинирали е едва 2,4 на 100 души (2,17 – 2,61%). Тези изчисления са направени на базата на извършени продажби, а не на реално приложени дози, които вероятно са по-малко. Основна причина за това е, че грипните ваксини са включени в списъка на препоръчителните имунизации в Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, закупуват се от пациента и се прилагат срещу заплащане, допълват от Министерския съвет.

Коментари