Публикация

Модерен ехограф от ново поколение получи Катедрата по ортопедия към МУ-Варна

Модерен ехограф от ново поколение получи Катедрата по ортопедия към МУ-Варна

Катедрата по ортопедия получи от МУ-Варна модерен ехографски апарат от ново поколение, оборудван специално за приложение в мускул-скелетната система.

 

Той ще се използва както за хирургични ортопедични интервенции, така и за научно-изследователската и обучителната дейност в университета.

В България за първи път се внедрява подобен апарат от високо поколение

който традиционно се използва в елитните клиники в Европа. Новата апаратура дава възможност както за високоспециализирана диагностична и предоперативна дейност, така и за извършване на оперативни интервенции под ехографски контрол.

Първата операция, която лекарите извършиха, беше ахилотомия под ехографски контрол

Ахилотомията е част от лечението на криво ходило, но с помощта на новия апарат специалистите получават точна информация за прецизността на извършената интервенция и на резултатите.

Всички в Kатедрата по ортопедия и травматология сме изключително щастливи. Ще използваме ехографския апарат за предоперативен и следоперативен скрининг, при големи костни операции, при предоперативно планиране на раменна, ахилесова и тазобедрена патология, както и при травми от спешен порядък. Апаратът дава безспорно точна картина и при ранен бебешки скрининг на тазобедрената става

- каза проф. д-р Димитър Райков, ръководител на Клиниката по ортопедия и травматология в МУ-Варна.

 

Велина Марковска

Коментари